Doe een gratis verkoopscan!

Een teboekstelling van een schip in het Kadaster

In het Kadaster kunnen schepen te boek worden gesteld. Dit gebeurt door middel van een registratienummer, ook wel bekend als brandmerk. Het brandmerk koppelt het schip aan een persoon. Een teboekstelling in het Kadaster is niet verplicht en geschied dus op vrijwillige basis. Met een inschrijving in het Kadaster kan men een financiering over het jacht aanvragen. Hierdoor kunt u beperkte rechten vestigen op het schip zoals bijvoorbeeld een scheepshypotheek.

Ook is het mogelijk om deelbezit vast te leggen. Dankzij het door het Kadaster aangebrachte brandmerk kan bij een eventuele diefstal van uw jacht het schip gemakkelijker door de politie worden herkend. Zo kan er snel worden achterhaald wie de rechtmatige eigenaar is.

Daarnaast is het mogelijk om een zee-registratie aan te vragen. Dit is een soort paspoort voor het schip. Door een zeebrief kunt u problemen in het buitenland voorkomen.

Bij een binnenvaartregistratie ontvangt u van het Kadaster een eigendomscertificaat.

Doordat wij als jachtmakelaar het recht hebben om het Kadaster in te kunnen zien, kunnen wij informatie verkrijgen over het schip dat u op het oog hebt. Wij kunnen zien of er eventuele beperkte rechten op het schip rusten en wie de rechtmatige eigenaar is.

De inschrijving in het Kadaster regelt Sleeuwijk Yachting

Mocht u wensen het schip in te schrijven, dan kunt u de hulp van Sleeuwijk Yachting inschakelen. Om tot een succesvolle inschrijving in het Kadaster te komen zullen we een procedure moeten doorlopen om uiteindelijk tot het aanbrengen van het brandmerk over te kunnen gaan. Naast het leiden en begeleiden van de inschrijving kunnen wij bij Sleeuwijk Yachting de volgende zaken rondom het Kadaster regelen:

– De doorhaling in het register
– De verklaring van niet te boekstelling, bij eventuele verkoop/overschrijving aan buitenlandse koper.

Mocht u meer vragen hebben over de Kadasterinschrijving, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Gratis verkoopscan?